Karİyer İpuçları

İŞE ALIM SÜRECİ

İşe alım sürecimiz hakkında bilgi almak ister misiniz?

1.Pozisyon İlanı

Firmamız, ilgili internet kanallarından ve Buta Kariyer sayfasından çalışan pozisyon ilanlarında bulunur.

2.Başvuru

İlanlara yapılan iş başvuruları toplanarak bir veritabanı oluşturulur.

3.Başvuru Değerlendirme

Adaylar tarafından gönderilen başvurular detaylı bir biçimde değerlendirmeye alınır. Kişisel bilgiler, eğitim düzeyleri, yetenekler ve iş tecrübeleri bu bölümde incelenir.

4.Ön Seçim Ve Mülakata Çağırma

Değerlendirmeler sonucunda seçilen adaylar aranarak veya mail yoluyla mülakata çağrılır.

5.Testler

Mülakata çağrılan adaylara mantık, psikolojik, yetenek ve kişilik testleri yapılarak adayların durumları yüz yüze görüşme öncesinde analiz edilir.

6.Mülakat

İşe alımın en önemli aşaması olan mülakat sürecinde adaylar ile yüz yüze veya çevrimiçi olarak görüşme sağlanır. Adaya iş başvurusunu neden yaptığı, bu alan ile ilgili bilgileri, kariyer hedefleri, gelişmek istediği alan ve güçlü yönleri sorulur. Sorular dışında adayın giyim kuşamı, ses tonu ve hareketleri vb. incelenerek doğru bir kanıya varılmaya çalışılır. Mülakat anında adayın stres ve heyecan kontrolleri de dikkate alınır.

7.Genel Değerlendirme

Mülakatta başarılı olan adaylar için firma yönetimi tarafından sağlık, işe uygunluk vb. son kontrollerin yapılması istenir.

8.Oryantasyon

İşe alım sürecinde adayın ve firmanın birbirini tanıması için oryantasyon süreci yürütülür. Adayın çalışma şekli, verilen görevleri nasıl yerine getirdiği incelenir. Pozisyon, iş süreçleri, firma hakkında aday bilgi sahibi olur.

9.İşe Başlama

Oryantasyon aşamasını başarıyla tamamlayan adaylardan işe giriş için gerekli belgeler talep edilir devamında işe başlangıcı yapılarak adaylar ekibe katılır.